پخش تجهیز طب لاهیج


1826

کامپوزیت FGM – Opallis Flow اپالیس

محبوبیت :
اتمام موجودی

1,500,000انقضا: 2022/04

مناسب برای استفاده در دوره های آموزشی دندانپزشکی و آموزش به پرسنل و همکاران

  • (A1; A2; A3 (universal); T (translucent); OP; A0.5; B0.5 and OA3.5 (Extra Opaque
  • اوپالسنس طبیعی
  • ‎ دارای فلوئورسانس متعادل با ساختار دندان
  • ‎ شکل دهی راحت
  • ‎ حساسیت کم به نور
  • ‎ رادیو اپسیته فوق العاده

 


نظر خود را در رابطه با این کالا به اشتراک بگذارید


 #کامپوزیت   #کامپوزیت اپالیس   #دندان   #دندان پزشکی 


مرتبط با این محصول
جستجو تماس
چت ورود